De olika ställningssystem 

 
Vi säljer många fler olika bilar och nya ställningssystem av varumärken Layher, Plettac, MJ byggnadsställningar, Hünnebeck, Rux, Assco, Albert, Alfix.
 
En skillnad görs mellan en ram och Allround byggnadsställningar.
 
Ramstrukturen, såsom t ex. Layher, Plettac SL eller består väsentligen av monteringsramar, räcken, diagonalt, olika ramtyper av jord etc.
 
Skillnaden med Allround utrustning, såsom t.ex.. Layher Allround, Plettac Contur eller Hünnebeck modeX är att denna ram inte består av de färdiga monteringsramar, men från stjälkar (vertikala rör med plattor) och vertikala stänger (horisontella rör). Dessa är anslutna till varandra och därigenom skapat den "ram" eller ställningsfack . Denna typ av byggnadsställningar används främst för speciella eller komplicerade projekt, men också för normal användning till exempel. Fasadställning , tak byggnadsställningar etc. är användbara.